Gang mermer üçin segment gördi

Gysga düşündiriş:

Gang armaturasy mermer we beýleki daş materiallary ösümliklerine (granitden başga) gowy şekilli bloklar üçin hyzmat edýär.Almaz Gang Saw segmentleri süzülen prosesde ýasalýar.Almaz segmentini öndürmek üçin ýokary hilli göwher tozy we metal poroşok saýlap, sendwiç we adaty dizaýn bar.

Almaz Gang Saw Blade mermer bloklary kesmek üçin ulanylýar.Adatça, 55-80 bölek kesiji pyçaklar bir topar garakçy toparyny düzýär.Outputokary öndürijilik we tekiz kesiş bilen ýokary netijeliligi üpjün edip biler


 • Amaly pyçak:Topar pyçak gördi
 • Arza:Mermer, hek daşy, trawertin, gum daşlary we beýleki ýumşak daşlar
 • Bölümiň ululygy:20x4.8 / 5.4x8mm
 • Mukdary:25-32
 • Gaplamak:Karton guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Gang armaturasy mermer we beýleki daş materiallary ösümliklerine (granitden başga) gowy şekilli bloklar üçin hyzmat edýär.Almaz Gang Saw segmentleri süzülen prosesde ýasalýar.Almaz segmentini öndürmek üçin ýokary hilli göwher tozy we metal poroşok saýlap, sendwiç we adaty dizaýn bar.

  Almaz Gang Saw Blade mermer bloklary kesmek üçin ulanylýar.Adatça, 55-80 bölek kesiji pyçaklar bir topar garakçy toparyny düzýär.Outputokary öndürijilik we tekiz kesmek bilen ýokary netijeliligi üpjün edip biler

    Haryt ady Topar mermer üçin segment gördi
  Amaly pyçak Topar pyçak gördi
  Material Göwher poroşok
  Hil barlagy 1. Çig materiallary barlamak2.Önümçilik prosesine gözegçilik 3. Önümler berk gözden geçirilýär
  Bölümiň ululygy 20x4.8 / 5.4x8mm
  Mukdary / toplumy 28-nji
  Gaplamak Karton guty
  Gelip çykan ýeri Kuançou, Fujian, Hytaý
  Iberiş porty Sýamen porty (beýleki portlar bar)
  Eltip bermek Töleg alandan soň 7-12 iş güni.
  Gang mermer0 segmentini gördi

  Aýratynlyk

  1. Pyçak kesilende gowy ýitiligi we ýokary netijeliligi bar, şol bir wagtyň özünde ömri uzak.

  2. Gowy kesiş netijesi: tekiz kesmek, tekiz ýer we hatda ululyk.

  3. Daşyň we birmeňzeş galyňlygyň iň köp ulanylmagyny üpjün edýän pes ses, kiçijik kesiş ýerinde işleýär.

  s1

  Ölçegler

  Toparyň ululyklary segmentleri gördi

  Haryt ady

  Polat boş galyňlyk (mm)

  Bölümiň ululygy (mm)

  Bölüm No.

  Arza

  Topar segmenti

  2.5

  20 * 4.6 / 4.0 * 8 (10)

  25-32

  Mermer, hek daşy, trawertin, gum daşlary we beýleki ýumşak daşlar

  3.0

  20 * 5.0 / 4.4 * 8 (10)

  25-32

  3.5

  20 * 5.4 / 4.8 * 8 (10)

  25-32

  Beýleki aýratynlyklar upan haýyşy bar.

  Gaplamak

  Ak karton guty, agaç karton ýa-da islegiňize görä.(Howa bilen, karton guty agramy azaldar, deňizde bolsa, suw geçirmeýän agaç gutyny maslahat berýäris.)

  s2

  Eltip bermek

  1. lighteňil agramly (<45kgs) ýol tertibi ýa-da synag tertibi, Express Service-i maslahat berýäris.

  2. Agramy 45 kilograma ýetýän adaty sargyt, Howa gatnawyny maslahat berýäris.

  3. Uly sargytlar ýa-da agyr agramlar üçin deňiz gatnawyny maslahat berýäris.

  pd-3

  Töleg

  Töleg

  Hyzmatymyz

  1. Almaz gurallarynda 15 ýyldan gowrak tejribe bar.

  2. Iň oňat önümçilik ukyby, iň gowy hil gözegçiligi, iň gowy hyzmat.

  3. Custöriteleşdirilen dizaýn bar (OEM & ODM Service).

  4. Köp sargytlar üçin nusga tölegini yzyna gaýtaryp bereris.

  5. Harytlary bellenilen wagtda tabşyryň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň