Habarlar

 • Hytaýyň göwher gurallary pudagynyň ösüşi

  Hytaýyň göwher gurallary pudagynyň ösüşi

  Hytaýda göwher enjamlary gurallary geologiki gözleg, daş senagaty, tehnika, awtoulag we milli goranyş senagatynda wagşy ulanylýar.Maşynlar üçin göwher abraziw gurallary, geologiýa üçin buraw desgalary we daş senagaty üçin göwher kesmek gurallary, hemmesi ...
  Koprak oka
 • Göwher ýadro buraw bitiniň girizilmegi

  Göwher ýadro buraw bitiniň girizilmegi

  Esasy bölekler, ýadro diýilýän silindr materiallary aýyrmak üçin ulanylýan gurallardyr.Korpus bölekleriniň çukur merkezi bar we deşik arçalaryna meňzeýär, ýöne dürli goşundylary bar.Deşik deşigi iş böleginde uly deşik döretmek üçin niýetlenen bolsa, buraw matkasy ...
  Koprak oka
 • Almaz pyçak öndürmek prosesini gördi

  Almaz pyçak öndürmek prosesini gördi

  Köp aşgazana çydamly we durnukly super gaty kesiş gurallarynyň ösdürilmegi köp uniwersitetlerde, gözleg institutlarynda we kärhanalarda gözleg işidir.Almaz, mehanika, optika, termiki, akustika we optika ýaly köp ajaýyp häsiýetleri özünde jemleýär we gaty gaty, pes ...
  Koprak oka
 • Göwher simleri öndürmek prosesi

  Göwher simleri öndürmek prosesi

  Almaz simini öndürmek prosesi gaty çylşyrymly we ýadaw, her gural ýalňyşyp bilmez, ýogsam, soňky önüme gönüden-göni täsir eder.Biziň kompaniýamyz göwher simleri öndürmek prosesini berk ýerine ýetirýär.Bu makalada alarys ...
  Koprak oka
 • Göwher arra pyçaklarynyň aýratynlyklary näme?

  Göwher arra pyçaklarynyň aýratynlyklary näme?

  Göwher pyçak, adaty daş pyçakdyr.Ösen enjamlar we gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen kesiş materialy hökmünde göwherden ýasalýar.Onda granit arra pyçaklarynyň aýratynlyklary näme?Näme üçin adamlar göwher pyçaklaryny saýlaýarlar?...
  Koprak oka