Almaz pyçak öndürmek prosesini gördi

Köp aşgazana çydamly we durnukly super gaty kesiş gurallarynyň ösdürilmegi köp uniwersitetlerde, gözleg institutlarynda we kärhanalarda gözleg işidir.Almaz, mehanika, optika, termiki, akustika we optika ýaly ajaýyp häsiýetleri özünde jemleýär we gaty ýokary gatylygy, pes sürtülme koeffisiýenti, ýokary ýylylyk geçirijiligi, ýylylyk giňelişiniň pes koeffisiýenti we himiki inertiýa üçin ideal material bolýar. kesiş gurallaryny öndürmek.Klassifikasiýa üçin göwher arra pyçaklaryny öndürmek prosesine görä, göwher arra pyçaklaryny süzülen göwher armatura pyçaklaryna, kebşirlenen göwher armatura pyçaklaryna we elektroplirlenen göwher pyçaklara bölmek bolar.Bu makalada bu üç proses barada gysgaça maglumat berilýär.

Süzülen göwher pyçaklar
Süzülen göwher arra pyçaklary iki görnüşe bölünýär: sowuk basyşly süzgüç we gyzgyn basyş.Sowuk basyş sintezi diýilýän zat, poroşok metallurgiýa sinterleme galyplaýyş usulyna meňzeýär.Ilki emele gelende, boşuň dykyz görnüşine basylan basyş rolunda (ingot materialy, sowuk bilet ýa-da boş diýilýär) belli bir mukdarda ftor plastmassa (esasan asma polimer rezin tozy) galyp bolar. önümlere öwrülen sowadylandan soň, süzmek üçin çörek otagyna.Gyzgyn basyş sintezi diýilýän zat, gury poroşoky modele doldurmak, soň bolsa basmak we ýylatmak bilen bir taraplaýyn ugurdan doldurmak, şol bir wagtyň özünde bir hili sinter usulyny tamamlamak üçin galyp we sintez etmek.Häzirki wagtda süzülen göwher armatura pyçaklary, esasan, gyzgyn press süzgüçleri bilen basylýar we süzülýär.

habarlar3

Almaz kebşirlemek
Kebşirlenen göwher armatura pyçak we lazer bilen kebşirlemek iki görnüşe bölünýär.Brazing, ýokary ýygylykdaky induksiýa brazing pyçaklary, wakuum brazing arra pyçaklary we ş.m. ýaly ýokary temperaturada serişdäni eredip, kesiji kelläni we substraty birleşdirmekdir.;lazer bilen kebşirlemek, kesiji kelläni we aşaky gatlak gyrasyny ýokary temperaturaly lazer şöhlesi bilen eredip, metallurgiýa baglanyşygyny emele getirýär.

Elektroplirlenen göwher pyçaklar
Elektroplirlenen göwher pyçaklar, pyçak tozyny elektroplatirlemek arkaly substrata birikdirmek arkaly ýasalýar.Elektroplirlenen göwher pyçaklar önümçilik prosesinde has köp energiýa sarp edýär we daşky gurşawa düýpli hapalanýar.Önümçilik derejesiniň ýokarlanmagy we dünýäde daşky gurşawy goramagyň ähmiýeti bilen, elektroplirlenen göwher arra pyçaklary ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň gözünden ýitdi.


Iş wagty: Apr-03-2023